top of page

Na stránke ešte pracujeme
 

Arrow_3_edited_edited_edited.png
SERVICES

NAŠE SLUŽBY

IMG_3080_edited.jpg
png-clipart-electrostatic-discharge-shoe

Sme audítorskou organizáciou v oblasti ESD ochrany citlivých súčiastok. Našimi zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré musia spĺňať požiadavky ESD štandardov IEC 61340-5-1, prípadne ANSI ESD S20.20. Pre našich partnerov poskytujeme externé ESD audity, merania ESD parametrov, posúdenie nastavení ESD ochrany. Neoddeliteľnou súčasťou sú ESD školenia personálu a konzultačná činnosť. Pomáhame organizáciám zavádzať  opatrenia správne, logicky podľa požiadaviek výroby a s ohľadom optimalizáciu vstupných nákladov. 

Conference Seating_edited.jpg
png-clipart-training-and-development-ski

Jednou z najdôležitejších úloh našej spoločnosti je odborné vzdelávanie. Školiace stredisko Forrest poskytuje širokej odbornej verejnosti školenia a kurzy pre odborníkov v praxi. Vzdelávacie aktivity sa sústreďujú do oblasti ESD ochrany a elektrickej bezpečnosti. V ponuke je viacero odborných školení workshopov exaktne zameraných na praktický výkon činnosti v danej oblasti. Cieľovou skupinou, školiaceho strediska pre oblasť ESD ochrany sú záujemci o kurz ESD koordinádor, ESD merací technik, ESD operátor. V oblasti elektrických zariadení sú to najmä revízny technici, ktorí pociťujú potrebu väčšej istoty pri výkone OPaOS v praxi.

IMG_2526_edited.jpg
png-clipart-electricity-hazard-symbol-sy

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnení na výkon odborných prehliadok, a odborných skúšok elektrických zariadení. Okrem revíznej činnosti vykonávame konzultačnú činnosť, poradenstvo a školenia revíznych technikov v praxi. Našim klientom pomáhame nastaviť procesy pravidelného overovania bezpečnosti elektrických zariadení vrátanie analýzy rizík v oblasti ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

ABOUT
Žárovka

O NÁS

Hlavným zámerom spoločnosti Forrest poskytovanie spolupráce v oblasti ESD ochrany a elektrickej bezpečnosti. Forrest  buduje sviju klientelu prostredníctvom partnerkých vzťahov

 

 

 

 

 

Majoritným zameraním spoločnosti Foffrest s. r. o. je poskytovanie spolupráce v oblasti ESD ochrany citlivých súčiastok 

Odborne članky

ODBORNÉ ČLÁNKY

NAŠI PARTNERI

CONTACT

KONTAKT

Vaše dopyty

V prípade akýchkoľvek otázok, či dopytov nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo vyplňte uvedený formulár

Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kancelária:

Forrest s. r. o. 

Brnianska 2, 911 05 Trenčín

 

Kontakt:

info@e-forrest.sk

Tel: +421 908 191 238

Ďakujeme za záujem

bottom of page